LncRNA Gene

ZFLNCG01036

Basic Information

Chromesome: chr2

Start: 26768074

End: 26769006

Transcript: ZFLNCT01503

Known as:

Genome Browser
Express profile Download
Express in top 10 samples
Sample Tissue Condition FPKM
SRR941753 posterior pectoral fin normal 73.17
SRR1647683 spleen SVCV treatment 72.71
SRR1048061 pineal gland dark 69.63
SRR1647682 spleen normal 69.08
ERR145648 skeletal muscle 27 degree_C to 27 degree_C 64.99
ERR145635 skeletal muscle 27 degree_C to 16 degree_C 64.53
SRR1647684 spleen SVCV treatment 63.74
SRR1035237 liver transgenic UHRF1 62.95
SRR1205160 5dpf transgenic sqET20 and GFP+ 62.74
ERR145631 skeletal muscle 32 degree_C to 16 degree_C 62.32
Express in tissues
Correlated coding gene Download
gene correlation coefficent
bdh1 0.67
crebl2 0.66
LOC101882621 0.64
wdsub1 0.64
LOC100536258 0.64
timm17b 0.63
zgc:136333 0.62
ccr12.3 0.62
LOC793825 0.62
si:dkey-49n23.1 0.61
Gene Ontology Download
GO P value
GO:0002682 3.22e-09
GO:0006955 8.75e-09
GO:0002684 2.96e-08
GO:0002376 9.41e-08
GO:0002253 3.26e-07
GO:0002252 5.22e-07
GO:0050778 6.05e-07
GO:0050776 4.94e-06
GO:0006952 5.13e-06
GO:0045087 1.29e-05
GO:0044464 1.18e-03
GO:0044424 2.09e-03
GO:0009897 6.68e-03
GO:0016021 7.29e-03
GO:0016020 7.53e-03
GO:0098552 7.84e-03
GO:0098800 8.91e-03
GO:0044425 9.07e-03
GO:0031224 9.55e-03
GO:0032997 1.04e-02
GO:0004872 1.96e-05
GO:0060089 1.96e-05
GO:0038023 1.67e-04
GO:0016491 7.35e-04
GO:0004871 7.63e-04
GO:0004888 8.43e-04
GO:0019199 1.26e-03
GO:0099600 2.30e-03
GO:0004957 2.91e-03
GO:0004955 3.72e-03
KEGG Pathway Download
KO P value
ko04610 4.20e-05
ko04060 9.19e-05
ko00590 3.80e-04
ko05150 8.70e-04
ko04659 1.69e-03
ko05202 1.86e-03
ko05321 4.52e-03
ko05231 5.45e-03
ko00600 6.87e-03
ko04620 7.01e-03
Conservation
Zebrafish lncRNA Transcript Human lncRNA Transcript Mouse lncRNA Transcript Methods
ZFLNCT01503 NONHSAT151628; Direct blastn
OMIM

OMIM of this lncRNA gene hava does not exist!

Sequence Download
>ZFLNCG01036
AGATCACGCAAAGGCAATTTTTGACAAAGGTTTTTCACACCTGCTCCATTCTTTGTTCTGCAAATGGCTG
TTGATTCTGGCATCCTAGATTGCAGGCGTACTGCTCGTCTGACTGGCTGTAGGCTTCACGACAGGCTGCA
GAAAGTCAAACACATTGAGTTGAGTTGGTTCAGTGACAAGTTGTGTATACTGTTTACCATGGTACATTAA
ATATACAATCTGAAATCACATGCAAGTATGACTTCAAAACAACCTTAACATTACGTATTTGACTGTGAAC
ACTGCTGTACTTTGATTGTCTTTGGCTGATAATAGTATTTCACTATTTTATAGTTTGCAAGACCTCTTAA
TACAGGAGAAATTCCGAGTGAATATGAAACCAAACTTATCTCAATGTCAAACACACACAACTGTTTGCAC
AACAAACTGGCAGTTTTCAGTGCTATAACCCTACCTGACTCGCACTCGGATCTGGTTTCGTTGAGATCTT
TGCTGTCACCCACAAACTGGCAGATGGAGAAGAGGCGACATCCTCTCTGACAGGCGTACAGCGCCTCCTC
CTACCGTAAACAAACAGGCCAAGTAAACAAACACAAGCGTCCACATCCGCTTTTCTCACGGCTGTTGGTC
AAACTTCACAAACAACACACAGAATATTCACGAGGCAAACTAACGAATGCCTCAAAATCTTAACAGCGCG
TCGGTGTTGTAAACAAGCCGACAGTCTCGCACTCACCCGCGGATAAGTGTGCAAACTGTAAGTCATCTGA
CATGTTTTATGACAAGACACAGTGTTTCCCAAAACACCATCGAAGACGTCGGCAGATGCAGATATGGCTG
TAAGGATGCAGCAGAAACTCATCAAAATCCCGTAGGACTTTATTGCACTCATTTTTGCGATTTAGCAAAC
ATCGACTAAACGACTCTTCCTT