LncRNA Gene

ZFLNCG09554

Basic Information

Chromesome: chr17

Start: 21899947

End: 21901166

Transcript: ZFLNCT14734

Known as: LOC100537077

Genome Browser
Express profile Download
Express in top 10 samples
Sample Tissue Condition FPKM
SRR748488 sperm normal 63.81
ERR145631 skeletal muscle 32 degree_C to 16 degree_C 53.05
ERR145635 skeletal muscle 27 degree_C to 16 degree_C 41.39
SRR800045 muscle normal 33.97
ERR023145 heart normal 26.47
SRR1035239 liver transgenic mCherry control 26.07
SRR891495 heart normal 25.87
SRR527835 tail normal 25.58
SRR1004787 larvae impdh1a morpholino 24.12
SRR1035978 13 hpf rx3-/- 24.02
Express in tissues
Correlated coding gene Download
gene correlation coefficent
timm8a 0.71
si:dkey-44g23.5 0.70
mrpl12 0.70
gnl3l 0.69
uqcrh 0.67
sdr39u1 0.67
mrpl41 0.66
mrpl11 0.66
mrpl46 0.66
mrpl40 0.66
Gene Ontology Download
GO P value
GO:1901564 4.15e-11
GO:0006412 4.25e-11
GO:0009059 5.68e-11
GO:0034645 6.58e-11
GO:0043604 6.71e-11
GO:1901566 6.85e-11
GO:0043043 6.90e-11
GO:0006518 8.32e-11
GO:0043603 8.54e-11
GO:0009058 1.01e-10
GO:0000502 6.14e-12
GO:0044391 2.34e-11
GO:0044445 2.73e-11
GO:0005622 4.21e-11
GO:0005840 4.55e-11
GO:0015934 6.01e-11
GO:0043228 8.06e-11
GO:0043232 8.06e-11
GO:0030529 8.54e-11
GO:1990904 8.54e-11
GO:0003735 2.75e-11
GO:0003723 3.27e-11
GO:0005198 3.96e-11
GO:0019843 7.73e-11
GO:0003743 1.14e-10
GO:0008135 4.07e-10
GO:0036402 1.43e-08
GO:0017025 2.86e-07
GO:0051082 4.65e-07
GO:0099600 5.56e-06
KEGG Pathway Download
KO P value
ko03010 9.92e-59
ko03050 8.47e-14
ko00190 3.23e-08
ko05012 2.63e-06
ko04932 1.71e-05
ko05016 2.70e-05
ko05010 5.46e-05
ko03013 1.28e-04
ko00970 2.34e-04
ko03008 1.04e-03
Conservation
Zebrafish lncRNA Transcript Human lncRNA Transcript Mouse lncRNA Transcript Methods
ZFLNCT14734 NR_027063; NONHSAT073175; Direct blastn
OMIM

OMIM of this lncRNA gene hava does not exist!

Sequence Download
>ZFLNCG09554
GCAATACACACTCTACACCAGTTGGTGGCGGAAAAACACTGTTTTGCTGTTTGTCAACCGAGTAAAATCA
CAAGAAGAAGAGGATTTGTTTTGGCTGGACGGAGGTGAACATGGCTGATGTGTCGGAGAGGACGTTACAG
GTCGCGATAGTCGTCTCGTTTGCGGCTGGTTTTGTCGCCGGTTGGCAGGCAAACAGGATGCGAAGAAAGT
TCTTGGACTGGCGGAAAAAGAGGTTGCAGGACAAACTCGCGGAAACACAGAAGAAGCTTGACCTGTCGTG
ACATACAAGTTATCACGTAACCGACCTGGTAAGACACGTGTCTTTCATAACTATCGTTTTCTATGGAGTA
ATTTGCTTTCGTTTTACACTATAATCGGTATAACTACTCTTTCATTTCTTTAGTGCCATGTGGTCTTCAA
TGCTGTGATTTCATGAGCAGAATCAAGTGAATGAACGAGGATCAAGCTGTCAAGTCTTTGGATCAAGTCA
CAAGCTACAGCAAGGAACACACCTGTCAAAGACTTTAAACACTGAGAAAAACAATGTATTTCTAAGATTG
TTTTGTTTAATGTTTGTGCAAGCCATATCCATAATGTTACCACATCTGTGCTCTCTTCTTGTTTGTCGAA
GTCGAAATAAACTGAAATATTTTGATAACACTGTTGATTACTATTTCTCAGTCATGGCTTGCAGCTGGAA
GGGTATCTGCTGCTAAAAACATGCTGGATAAGTTGGCATATAATTCCGCTGTGGCAACCCCAGGGACAAA
GCTGAAAAGAAAATGGATGAATGTTGAGTACTATGAAAGTATTATAATCAATGTGTTAAAAAATTGAGAT
GTAAAGTTTAAGCAGAAGTAATCTGAATGGAACAATGTTTCTGCATTCACAGAACTGACAGAACATGATT
CAATCACAAATGAAAAATCTTGGTAAAATATTAAATATTTGCATCTATGTATTTGACAGCATAATTGTCA
AAATACAGTATTTAAACATTATGGCTCTCAGAAATAAAGGTAGAGCATTTTGATTATTAAAAAAACAATG
GCACATAACGAAAAAATCCAAATTGGTACCTTAAATTAACTGTACCAGTAACAACATATGTGTGAAACAA
ACAACATTTATATCTTTGTTAATTTATTTGTAAGCGTTTTATAATACTGAGCGAGAATGAACATCAGATG
TATTTTTTAATAATAAACCTTTGCTAAGA