LncRNA Gene

ZFLNCG10480

Basic Information

Chromesome: chr19

Start: 19204524

End: 19206141

Transcript: ZFLNCT16229

Known as:

Genome Browser
Express profile Download
Express in top 10 samples
Sample Tissue Condition FPKM
SRR800045 muscle normal 3.04
SRR1299129 caudal fin Seven days time after treatment 2.93
SRR797911 embryo prdm1-/- 2.16
SRR797908 embryo normal 2.06
SRR527840 24hpf normal 1.87
SRR516125 skin male and 3.5 year 1.73
SRR749514 24 hpf normal 1.70
SRR1299128 caudal fin Three days time after treatment 1.69
SRR1035978 13 hpf rx3-/- 1.56
ERR145646 skeletal muscle 32 degree_C to 27 degree_C 1.55
Express in tissues
Correlated coding gene Download
gene correlation coefficent
hoxa11a 0.83
hoxa10b 0.80
hoxc10a 0.79
hoxa9a 0.78
hoxc9a 0.78
hoxd12a 0.77
hoxa11b 0.76
hoxa9b 0.76
hoxa3a 0.76
hoxb10a 0.76
Gene Ontology Download
GO P value
GO:0007275 9.00e-11
GO:0019219 1.13e-10
GO:0006355 1.32e-10
GO:0031326 1.33e-10
GO:1903506 1.35e-10
GO:0009889 1.38e-10
GO:0044707 1.38e-10
GO:2000112 1.40e-10
GO:2001141 1.41e-10
GO:0044767 1.49e-10
GO:0005578 6.13e-06
GO:0031012 7.12e-06
GO:0005634 1.22e-05
GO:0044428 4.32e-05
GO:0032991 7.31e-05
GO:0031672 1.37e-04
GO:0044449 1.91e-04
GO:0044421 2.43e-04
GO:0043231 3.34e-04
GO:0043227 4.44e-04
GO:0043565 8.22e-11
GO:0003677 1.03e-10
GO:0005488 3.12e-07
GO:0003700 2.18e-05
GO:0001071 2.18e-05
GO:0005509 2.20e-05
GO:0004859 2.22e-05
GO:0055102 2.22e-05
GO:0003676 2.67e-04
GO:1901363 2.73e-04
KEGG Pathway Download
KO P value
ko05205 4.68e-06
ko05200 1.22e-04
ko05217 1.78e-04
ko04510 2.92e-04
ko04390 4.54e-04
ko04916 8.58e-04
ko04015 1.17e-03
ko00260 1.47e-03
ko04011 2.29e-03
ko04550 2.45e-03
Conservation
Zebrafish lncRNA Transcript Human lncRNA Transcript Mouse lncRNA Transcript Methods
ZFLNCT16229 ENST00000513533; ENST00000439545; ENST00000481995; ENST00000548801; ENST00000518046; ENST00000518088; ENST00000613383; ENST00000523364; ENST00000429755; ENST00000467897; ENST00000508688; ENST00000613939; ENST00000512427; ENST00000620092; ENST00000521197; ENST00000615604; ENST00000521231; ENST00000464382; ENST00000602610; ENST00000523790; ENST00000518848; ENST00000479766; ENST00000465846; ENST00000611352; ENST00000466037; ENST00000517635; ENST00000455246; ENST00000524304; ENST00000513165; ENST00000520395; ENST00000492897; ENST00000460041; ENST00000426965; ENST00000523331; ENST00000480872; ENST00000509870; ENST00000505700; ENST00000521159; ENST00000520360; ENST00000440016; ENST00000519935; ENST00000477144; ENST00000518947; ENST00000435312; ENST00000512206; ENST00000425595; ENST00000521687; ENST00000524048; ENST00000474040; ENST00000517641; ENST00000502764; ENST00000491264; ENST00000474324; ENST00000562848; ENST00000498652; ENST00000604081; ENST00000467155; ENST00000514702; ENST00000519694; ENST00000517550; ENST00000476204; ENST00000453875; ENST00000593438; ENST00000522863; ENST00000494420; ENST00000522193; ENST00000487849; ENST00000504972; ENST00000620211; ENST00000522674; ENST00000620901; ENST00000567780; ENST00000424518; rna84770; rna84761; rna110524; rna110493; rna84762; rna51654; rna110529; rna110526; rna110528; rna110538; rna84765; rna110530; rna51647; rna51645; rna51652; rna110525; rna84763; rna51650; rna20444; rna84771; rna110537; NONHSAT054421; NONHSAT028514; NONHSAT075627; NONHSAT211837; NONHSAT028528; NONHSAT119677; NONHSAT119697; NONHSAT183137; NONHSAT119670; NONHSAT175307; NONHSAT119672; NONHSAT119682; NONHSAT054434; NONHSAT119698; NONHSAT028529; NONHSAT163579; NONHSAT175305; NONHSAT119702; NONHSAT119704; NONHSAT054411; NONHSAT028518; NONHSAT119680; NONHSAT119706; NONHSAT054437; NONHSAT054405; NONHSAT028510; NONHSAT211840; NONHSAT119687; NONHSAT211839; NONHSAT211844; NONHSAT054435; NONHSAT054444; NONHSAT028530; NONHSAT054450; NONHSAT054401; NONHSAT119711; NONHSAT119684; NONHSAT211838; NONHSAT028511; NONHSAT185938; NONHSAT119675; NONHSAT054441; NONHSAT185937; NONHSAT119678; NONHSAT054449; NONHSAT175306; NONHSAT119669; NONHSAT163580; NONHSAT119673; NONHSAT054406; NONHSAT054433; NONHSAT054403; NONHSAT213318; NONHSAT175303; NONHSAT119693; NONHSAT028509; NONHSAT119683; NONHSAT119703; NONHSAT054442; NONHSAT075630; NONHSAT054443; NONHSAT119705; NONHSAT054446; NONHSAT028539; NONHSAT160199; NONHSAT028527; NONHSAT119688; NONHSAT119700; NONHSAT119710; NONHSAT175308; NONHSAT028507; NONHSAT211842; NONHSAT119708; NONHSAT211843; NONHSAT028531; NONHSAT163581; NONHSAT054427; NONHSAT054408; NONHSAT054431; NONHSAT163582; NONHSAT028517; NONHSAT119709; NONHSAT028512; NONHSAT175304; NONHSAT119674; NONHSAT028541; NONHSAT119696; NONHSAT054407; NONHSAT213319; NONHSAT054454; NONHSAT119685; NONHSAT119690; NONHSAT119676; NONHSAT028519; NONHSAT054432; NONHSAT211841; NONHSAT028513; NONHSAT028516; NONHSAT119707; ENSMUST00000183562; ENSMUST00000150698; ENSMUST00000185194; ENSMUST00000136302; ENSMUST00000134512; ENSMUST00000185090; ENSMUST00000126966; ENSMUST00000184301; ENSMUST00000137729; ENSMUST00000131502; ENSMUST00000184566; ENSMUST00000190845; ENSMUST00000145799; ENSMUST00000132326; ENSMUST00000152027; ENSMUST00000184104; ENSMUST00000200824; ENSMUST00000100000; ENSMUST00000156515; ENSMUST00000140952; ENSMUST00000156342; ENSMUST00000147174; ENSMUST00000139005; ENSMUST00000141850; ENSMUST00000184302; ENSMUST00000154027; rna35395; rna35407; rna35414; rna10234; rna35403; rna10228; NONMMUT085706; NONMMUT037975; NONMMUT056965; NONMMUT037980; NONMMUT056968; NONMMUT037983; NONMMUT056957; NONMMUT056950; NONMMUT056969; NONMMUT085709; NONMMUT037973; NONMMUT037974; NONMMUT122276; NONMMUT037979; NONMMUT037976; NONMMUT056966; NONMMUT056970; NONMMUT011703; NONMMUT056953; NONMMUT056971; NONMMUT037977; NONMMUT056955; NONMMUT085710; NONMMUT085707; NONMMUT011705; NONMMUT107327; NONMMUT037978; NONMMUT056952; NONMMUT011706; NONMMUT056954; NONMMUT056959; NONMMUT109225; NONMMUT085708; NONMMUT109226; NONMMUT037982; NONMMUT011701; NONMMUT056960; NONMMUT056967; NONMMUT056961; Collinearity with conserved coding gene
OMIM
OMIM Phenotype
605432 Radioulnar synostosis with amegakaryocytic thrombocytopenia 1
Sequence Download
>ZFLNCG10480
GAAAATTTGGTTCCAGAACCGGCGCATGAAGGAAAAAAAACTAAATCGGGACAGGTTACAGTATTACAGT
ACCAATCCACTGCTATAGGATAAACAATAACAACAACAGAGGTAGAAATTTAGTAGCTGCTGTAATGCGT
TCGCATTACACTATATTCTCACGAGGTAAATTTCAAATTCGCGACAAGGCACTATTCGCTTGTGTACATA
CACAGAGAGCGAAGGATAGTGAAATTCATATAATACTGGTGGTTCTGCACTGGCAACAAACAAAGCAATA
CAAGTGTAAGCATGATGCACACTGAACAAGTACTTCGCTTGCATTTAAATTTCTCTTCAAGGATACAATA
TATTAAATTGTGTGGAGGAATGCTGACAAAAAAAAAGATAGATTGCCACTTATCCTAGTTTCCTAATTAT
TTATTTGATTTGCAAGTGGAATTACCTCCCTGGTTGTTGCAGAAAGTCTTTAAGCAATAACACTTTATTC
TACGGACCTCTCTCGGGAATGTAAACGATTCATTGCAAGCAGCTGTATAGATTATTTTCTGATCTTCCAA
AGTGTTCACTTGTTGCAGATTATGTAAACACAAAGATAAAAGAGACAAGTAGCTTACTGACTGAAGGAGA
ATAACCAAAGATCATTAATGTATTTTTTTTCGAACTAATAACTGGCAACTTTACCCAGTAAAAATCTTTA
AGACTCTTTCGGGCTAAGGATAAATTGGTGTTTACGATGAATTTATCTGCGGTCATCTGTGTTACATGCA
TTTTTAAATTAAATCATCAAAGGGTAATTAATTAAATGATATTTGTACACACATTAAACTGTACAGTATA
TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATA
TATATATATATATGCACTGTACATATATACACATCCATGAGCTTATGCTTATCCATTTTATTTATTTTTT
AATTATTATTAATTAAATTCTCGCACCGTTGAAAAAAGCAGTGGCTGTCTGCCAGTTGTAGCCTACATAC
AAAGTGGTTTCAGTTTTAGCAGTTATCATATGATTTTTTTATATGAACGTACTCGTAGCGTTCATATATG
GCGGCCAAAGAGCAATAAAGTCAGAGCGAAAGTGCTTTATGAGTGCTTGCTGCGGAGCGACTTGGCCTGG
CTGGCGCATCCTTTGAGGTGCTGAGGAATATCCGCCTAATTACGGGGACATCCTCCTTGTTGCTTCAGCA
ACACGGCCATAAAAGCTGTCTGTGTCTGGAGCATTTGGGCAATTGCAGCGTGGTGCCATAAACTGTCTGA
GAACCAAGGTTATAGCACGATTCCAAAGGGACAGAGACAAAGAGATATTGAAGTTGGCTTTCAAAAAACA
TTTTCCTGGGAACATTTCCTCGGTTGTTGTGCGTTTACCTATATACATATATGTTGTACATTTGGTCGCA
ATGAAACTGCCCTATGTGGTTCAAATGGCCTTCATTGGGAGGCACTCGTGAGATCAATGTCATGGCCGTG
GATCATCAATAGAACAAGAGGATCTTTACAGTCTCAGATCTTTGTGAAATCTGAAATATGCCCAGTGTGA
GTATGTG